Ga naar de inhoud

Het schrijven van het volgende hoofdstuk voor leeftijdsgelijkheid in de EU – de resultaten

llenia Gheno

De SAA-partner AGE Platform Europe, die zich inzet tegen ageisme en voor een Europese strategie voor leeftijdsgelijkheid, organiseerde na de Europese verkiezingen van 2024 hun jaarlijkse conferentie om hun inzet voor een samenleving voor alle leeftijden te benadrukken in de vernieuwde Europese institutionele architectuur. Zij maakten van deze gelegenheid gebruik om de belangrijkste resultaten van het SAA-project te presenteren in de vorm van het SAA Multiplier Event.

AGE Platform Europe werkte samen met het SAA consortium om de resultaten van het project te delen, zoals het spel en de beleidsaanbevelingen. Tijdens de conferentie werd de beleidsconsensus voor leeftijdsgelijkheid en tegen ageisme versterkt. “Schrijven van het volgende hoofdstuk voor leeftijdsgelijkheid in de EU”.

Het evenement werd bijgewoond door Europese beleidsmakers (de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor democratie en demografie, DG JUSTICE, het Poolse ministerie voor ouderenbeleid, het Europese Belgische voorzitterschap met de vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, het regionale kantoor voor Europa van de OHCHR van de VN, Europees Comité voor Sociale Rechten, de Euro-Centraal-Aziatische Lesbische Gemeenschap), gelijkheidsorganen (het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten, Equinet, UNIA – Belgisch Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen) en maatschappelijke organisaties (het Europees Gehandicaptenforum, de Europese Vrouwenlobby, naast de vele organisatieleden van AGE Platform Europe). 

Twaalf belangrijke sprekers belichtten hun perspectieven en strategieën om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en te werken aan leeftijdsgelijkheid, en deelden hun werk met de meer dan 80 deelnemers op locatie, en de meer dan 40 online deelnemers tijdens het hele evenement. Een van de sprekers, SAA-partner Alzheimer Bulgarije, introduceerde het project en de resultaten ervan, de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie en moedigde het grote publiek aan om het spel te testen tijdens de koffiepauze.

Deelnemers testten het spel in het Engels en Frans, toonden waardering voor het tool en werden enthousiast over de levendige grafische weergave en het spelverloop.

Dankzij de betrokkenheid van AGE-leden werden de verschillende taalversies van het spel en van de SAA-producten wijd verspreid. Het European Multiplier Event was een groot succes en toonde aan dat het consortium zeer goed werk heeft geleverd, en dat de tools gewild zijn bij verschillende instanties in de EU.