Ga naar de inhoud

Slotbijeenkomst transnationaal project in Brussel

Juliana Louceiro

De SAA partners zijn bijeen geweest in Brussel voor de laatste hybride transnationale projectbijeenkomst. Deze slotbijeenkomst was een belangrijke bijeenkomst om de lopende projectwerkzaamheden met betrekking tot de projectwebsite, het interactieve spel en andere implementatietaken te bespreken en op te lossen. Het team werkte aan deze laatste details om te zorgen voor een soepele en effectieve vrijgave van alle middelen van het project, vooral het leerspel. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was een SWOT-analyse van het project, waardoor het team de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van het SAA-project kritisch kon beoordelen.

Alle tools die zijn ontwikkeld in het kader van het SAA project zijn vrij toegankelijk en ontworpen voor gebruik in informele en niet-formele leeromgevingen. Deze toegankelijkheid zorgt ervoor dat de tools en kennis die door het project zijn gecreëerd beschikbaar zijn voor een breed publiek, waardoor het project een maximaal resultaat oplevert.