Продължете към съдържанието

Последна партньорска среща в Брюксел

Джулиана Лусейро

Партньорите от SAA се събраха в Брюксел за последната хибридна транснационална среща по проекта. Тази заключителна сесия беше важна възможност да се разгледат и разрешат оставащите въпроси, свързани с уебсайта на проекта, интерактивната игра и други задачи по изпълнението. Екипът работеше по тези последни детайли, за да осигури гладкото и ефективно пускане на всички ресурси на проекта, особено на учебната игра. Важен компонент на срещата беше SWOT анализът на проекта, който позволи на екипа да направи критична оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, свързани с проекта SAA.

Всички ресурси, разработени в рамките на проекта SAA, са свободно достъпни и са предназначени за използване в среда на неформално и самостоятелно учене. Тази достъпност гарантира, че инструментите и знанията, създадени в рамките на проекта, могат да достигнат до широка аудитория, което увеличава максимално тяхното въздействие.