Продължете към съдържанието

Резултатите от проекта SAA бяха представени в Центъра за социални услуги в Каунас

Едита Шатене

На 21 май литовският партньор Център за инициативи за възрастни хора проведе национално събитие за разпространение и представи резултатите от проекта SAA в Центъра за социални услуги в град Каунас.

Събитието привлече над 30 специалисти в областта на социалните грижи и домашните грижи, както и административния персонал на Центъра. Събитието беше добра възможност да се повиши осведомеността за възрастовите нагласи в социалната среда, здравеопазването, застроената среда и трудовите отношения, да се обсъди значението на термина „ейджизъм“, който все още е нов в литовския дискурс, и значението на разпознаването и предотвратяването на възрастовите нагласи в различни среди. След като бяха представени Сборникът, Наръчникът за обучители и Препоръките за политици, на екрана бяха демонстрирани и обсъдени игрови случаи на SAA от сферата на социалните отношения, здравеопазването и застроената среда. Бяха използвани някои дейности от Наръчника за обучители, за да се улеснят дискусиите и да се разбере по-добре интернализираният и структурният ейджизъм. Участниците намериха играта за ценен, интересен и лесен за използване инструмент, който внася дълбоки прозрения в тяхната практика.

Събитието за разпространение породи много мисли и дискусии. Най-важният извод беше ангажиментът на социалните работници да наблюдават и намаляват проявите на ейджизъм в професионалната си работа и в личния си живот.