Продължете към съдържанието

Събитие за разпространение на информация в България

Калина Екова

На 21-ви юни ГС „Алцхаймер – България“ проведе събитие за разпространение в гр. София. Бяха поканени представители на различни организации и национални институции, както и студенти от университети.

Калина Екова, координатор в сдружението, представи основните резултати от проекта. Тя въведе участниците в темата за възрастовата дискриминация, като използва някои от дейностите в рамките на Инструментариума за обучители, и ги насърчи да включат този материал в работата си. Тя обясни методологията на разработване на сборника “ В отговор на възрастовата дискриминация“ и на „Препоръки за политиците“. След това участниците бяха поканени да изпробват играта SAA.

Като цяло всички присъстващи проявиха интерес към резултатите от проекта и изразиха готовност да ги използват в своите обучения и в ежедневната си работа.

Накрая се проведе дискусия относно „Националната стратегия на България за активен живот на възрастните хора 2019-2030 г.“. Бяха коментирани силните и слабите страни на този документ. Обсъди се как да се пренесат някои от добрите практики и препоръки в България. Всички участници се ангажираха с темата и показаха готовност да работят за подобряване на положението на възрастните хора в България.