Skip to content

Projekto viešinimo renginys Bulgarijoje

Kalina Ekova

Birželio 21 d. Bulgarijos Alzheimerio asociacija surengė viešinimo renginį Sofijoje. Į jį buvo pakviesti įvairių organizacijų ir nacionalinių institucijų atstovai bei universitetų studentai.

Projekto koordinatorė Kalina Ekova pristatė pagrindinius projekto rezultatus. Ji supažindino dalyvius su amžizmo tema, pasitelkdama kai kurias mokymo Metodinės knygos užduotis, ir paragino juos aktyviai naudoti projekto rezultatus savo darbe. Ji išsamiau supažindino dalyvius su atmintine „Atsakas į amžizmą“ ir Rekomendacijomis politikos formuotojams. Po pristatymo dalyviai išbandė SAA žaidimą.

Apskritai visi dalyviai susidomėjo projekto rezultatais ir išreiškė norą juos naudoti savo mokymuose ir kasdieniame darbe.

Galiausiai vyko diskusija apie Bulgarijos nacionalinę vyresnio amžiaus žmonių aktyvaus senėjimo strategiją 2019-2030 metams. Buvo pakomentuotos stipriosios ir silpnosios šio dokumento pusės. Svarstyta, kaip kai kurias gerąsias praktikas ir rekomendacijas perkelti į Bulgariją. Visi dalyviai įsitraukė į temą ir parodė pasiryžimą dirbti, kad pagerintų vyresnio amžiaus žmonių padėtį Bulgarijoje.