Продължете към съдържанието

Tворчески уъркшоп в България

Co-creation workshop in Bulgaria

Калина Екова

ГС „Алцхаймер – България“ проведе творчески семинар в края на февруари в един от старческите домове в София, България. Целта на семинара беше да се валидират казусите на играта, разработени от сдружението.

Присъстваха дванадесет възрастни хора, които бяха помолени да дадат своето мнение за казусите в сферата на здравеопазването. За участниците уъркшопът имаше много положителни ефекти, тъй като ги накара да се почувстват специални и че техните мисли и мнения имат значение. Освен това те имаха възможност да прекарат известно време заедно, споделяйки своя опит.

Ирина Илиева и Калина Екова представиха двата случая пред участниците и проведоха приятелска дискусия с тях. Слушайки случаите, възрастните хора припознаха себе си в ситуациите. Поне няколко от тях са имали същия опит като този, описан в случаите.

Те направиха само някои незначителни забележки, свързани с използвания български език. Например, няма официално призната дума „ейджизъм“, така че това, което им е по-близко, е „възрастова дискриминация“. По време на семинара много от тях ни разказаха за различни ситуации в сферата на здравеопазването, когато са се чувствали дискриминирани или разочаровани от липсата на съпричастност и адекватни здравни грижи.

Уъркшопът помогна много, тъй като даде директна обратна връзка от възрастните хора за случаите и още веднъж потвърди факта, че има нужда от по-добро отношение и грижа към възрастните хора. Всички коментари бяха взети предвид, когато се редактираха случаите.