Продължете към съдържанието

Партньорите по проекта SAA бяха заедно в Коимбра, Португалия

Джулиана Лусейро

Meeting in Coimbra
Среща в Коимбра

На 27-ми и 28-ми юни партньорите от проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ се събраха в Коимбра на четвъртата хибридна транснационална среща по проекта. SHINE беше домакин на участниците от ISIS, AFEdemy и EAEA лично, а партньорите от ГС „Алцхаймер – България“, AGE Platform Europe и SIC участваха онлайн.

Освен подробна информация за управлението на проекта и дейностите по споделяне и популяризиране, се проведоха важни дискусии относно разработването на играта, както и първите стъпки за разработване на учебната програма.

Last comments on the characters of the game
Последни коментари върху героите от играта

С приноса на всички партньори героите на играта вече са финализирани и са необходими само няколко промени в сценариите. Пъстра и прекрасна работа! Бета версията вече е в процес на разработка и ще бъде тествана в края на август! През октомври играта ще бъде представена на семинари във всички страни партньори!

Сега ще започнем разработването на инструментариума за обучители, който ще включва учебна програма и наръчник за обучители с инструкции как да се използва играта в образователен контекст. През следващите месеци консорциумът ще събере и разработи съдържание, насочено към мерките и насоките за справяне с възрастовите нагласи, и ще представи образователната платформа SAA, учебната програма за семинарите и помагалата за обучение, както и валидирането и сертифицирането на неформалното обучение чрез SAA.

На втория ден от срещата партньорите отидоха в Националния музей „Мачадо де Кастро“, който е един от най-важните музеи за изобразително изкуство и археология в страната, представящ важни колекции от живопис, скулптура и декоративни изкуства, обхващащи история от над две хиляди години. Освен това музеят е истински загрижен за насърчаване на близостта с общността. В този смисъл през последните 12 години той развива проекта „ЕС в Музея“ (EU at the MusEU).

Presentation EU no MusEU
Презентация ЕС не MusEU

Този проект беше представен на партньорите от директора на музея д-р Лурдес Кравейро и отговорника за проекта д-р Виргиния Гомеш. Веднъж месечно хора с когнитивни увреждания като Алцхаймер и други форми на деменция и техните настойници посещават музея, където чрез подход, ориентиран към човека, подобряват своите когнитивни, социални и културни компетенции. Музеят се превръща в нещо повече от място за посещение и запознаване с изкуството и културата – в пространство, където тези семейства намират утеха, подкрепа и грижа.

Това беше чудесен начин да завършим нашата транснационална партньорска среща, много мотивирани да продължим да работим по този проект!

Етикети: