Продължете към съдържанието

Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) беше представен на конференцията „Геронтологични дни 2022“

Конференция „Геронтологични дни“

Жулиана Лусейро

На международната научна конференция „Геронтологични дни 2022“ Жулиана Лусейро от SHINE 2Europe представи проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“. Тази конференция се проведе на 6-ти и 7-ми октомври в университета в Дебрецен, Унгария, в хибриден формат.

В тази презентация беше отделено внимание на основните цели на проекта SAA и бяха представени основните заключения на португалския национален доклад. Освен това бяха представени данни относно застаряването и ейджизма в страната и основните аспекти, изтъкнати от възрастните граждани, интервюирани в рамките на дейностите по проекта. Презентацията се основаваше на доклад, който ще бъде публикуван в сборника с материали от конференцията, чиито автори са Карина Данташ, Жулиана Лусейро и Наталия Машадо и в който се подчертава, че все още има да се извърви дълъг път по отношение на приобщаването и недискриминацията на възрастните хора. По-конкретно, важно е да се провеждат кампании за повишаване на осведомеността относно ейджизма (понятие, което повечето хора не разпознават).