Продължете към съдържанието

Ресурси

Брошура на SAA (на английски, български, нидерландски, френски, немски, литовски и португалски език)
Информационни бюлетини (на английски, български, нидерландски, френски, немски)
Сборник „В отговор на възрастовата дискриминация“ (на английски, български, нидерландски, френски, немски, литовски и португалски език)
Наръчници и инструментариум (предстоящи)

Учебна програма за семинари (предстоящи)

Шаблон за сертификати и заинтересовани страни на политическо равнище (предстоящи)

Препоръки за законотворци (предстоящи)