Продължете към съдържанието

Ресурси

Брошура на SAA (на английски, български, нидерландски, френски, немски, литовски и португалски език)
Информационни бюлетини (предстоящи)

Сборник “ В отговор на възрастовата дискриминация“ (предстоящи)

Наръчници и инструментариум (предстоящи)

Учебна програма за семинари (предстоящи)

Шаблон за сертификати и заинтересовани страни на политическо равнище (предстоящи)

Препоръки за законотворци (предстоящи)