Продължете към съдържанието

„С разум срещу възрастовата дискриминация“: партньорство за португалския национален доклад

SHINE 2Europe

В проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) партньорите по проекта привършват националните си доклади, които ще служат за основа при създаването на Компендиум „В отговор на ейджизма“. За създаването на тези материали партньорите в консорциума събраха данни за реалностите във всяка държава и интервюираха хора, които вече са преживявали този вид дискриминация, както и професионалисти от здравната и социалната сфера.

В Португалия, SHINE беше отговорна за разработване на националния доклад и имаше невероятната подкрепа от AD ELO и, по-специално, от Моника Соуса за провеждането на интервюта с по-възрастни хора. AD ELO е частна неправителствена организация, която се стреми към местно и регионално развитие на централния регион на Португалия, и е асоцииран партньор в SAA. В следващите стъпки по проекта се надяваме да разчитаме на подкрепата на AD ELO за развиване и съавторство при създаването на обучителната платформа и играта!