Продължете към съдържанието

“С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

Калина Екова

ГС „Алцхаймер – България“ ще представи „С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-рата конференция на Алцхаймер Европа в Букурещ на 17 октомври по време на онлайн модула на конференцията „Виртуални устни презентации“.

Мотото на конференцията тази година ще бъде „Изграждане на мостове“. Конференцията събира на едно място хора с деменция, техните болногледачи и представители на различни области като здравеопазване, грижи, образование и др.  Програмата включва различни теми, съчетаващи различни подходи към деменцията.

Хората с деменция често са възрастни хора, които са дискриминирани и не получават равни права. Ето защо проектът SAA ще допринесе за създаването на едно приятелско настроено към деменцията общество, в което хората с деменция имат равни права и възможности. Очакваните резултати от SAA ще предоставят инструмент на Алцхаймер общностите, които да го използват за повишаване на осведомеността и подобряване на положителното отношение към хората с деменция.

Презентацията на сдружението има за цел да повиши осведомеността за проблемите, които проектът адресира, като например възрастовата дискриминация и стереотипите по отношение на възрастните хора. Тя се базира на натрупаните знания от разработените национални доклади и Сборника. Презентаторът на „Алцхаймер – България“ ще разкаже и за самия проект – описание, начини за справяне с проблемите и очаквани резултати.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук: https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2022-Bucharest

Етикети: