Продължете към съдържанието

„С разум срещу възрастовата дискриминация“ в Международния ден на възрастните хора

Older adults taking a selfie

Джулиана Лусейро

Международният ден на възрастните хора, отбелязван от ООН, се провежда ежегодно на 1-ви октомври. Този празник, учреден от ООН през 1990 г., има за цел да укрепи правата на възрастните хора и тяхното възприемане в обществото. Този важен ден подчертава необходимостта от справяне с обществените предизвикателства, като например остаряването в добро здраве, участието в цифровите технологии или борбата с възрастовата дискриминация. Денят се използва за справяне с предизвикателства като застаряването, социалното приобщаване и достъпа на възрастните хора до здравни грижи. Той насърчава обществата да признаят богатството от знания и опит, които по-възрастните хора внасят в своите общности, и поощрява диалога и разбирателството между поколенията.

Предложението за обучение на SAA напълно съответства на целите на Международния ден на възрастните хора. Проектът предлага възможност за обучение на възрастни, която критично разглежда широко разпространеното явление на ейджизма. Проектът се стреми да направи широко разпространеното съществуване на възгледи за ейджизма видимо и дискусионно. Това е важен елемент за едно разнообразно и демократично общество, в което се преодоляват бариерите и изключването и се насърчават участието и приобщаването.