Продължете към съдържанието

Възрастова дискриминация

The Characters of the SAA Game

Развитието на играта SAA

Обучителната игра SAA в момента се разработва и предстои скоро да бъде готова за тестване на национални уъркшопове.

Доклад на литовския омбудсман по въпросите относно равенството на възможностите

През 2022 г. литовската служба на омбудсмана по въпросите в областта на равните възможности е получила 21 жалби за възможна възрастова дискриминация и е започнала 5 разследвания.