Продължете към съдържанието

Доклад на литовския омбудсман по въпросите относно равенството на възможностите

Judita Leikienė

На 14-ти април 2023 г. омбудсманът по въпросите в областта на равенството на възможностите Бируте Сабатускайте представи годишния доклад за 2022 г.  По отношение на характеристиките на личната идентичност, които биха могли да доведат до дискриминация, най-често срещаните са полът (22% от всички сезирания), уврежданията (21%) и възрастта (7%). Анализът на дългосрочните статистически данни показа, че броят на жалбите и разследванията във връзка с възрастовата дискриминация се е върнал на нивата отпреди пандемията (в сравнение с дискриминацията по пол или увреждане, по време на пандемията се наблюдава значително увеличение на жалбите във връзка с възрастовата дискриминация).

През 2022 г. Службата е получила 21 жалби за възможна възрастова дискриминация и е започнала 5 разследвания по инициатива на омбудсмана. Мъже и жени в еднаква степен съобщават за случаи на възрастова дискриминация (10 жалби са подадени от жени и 11 – от мъже). Най-голям брой жалби за възможна възрастова дискриминация бяха в областта на правата на потребителите; най-голям брой нарушения обаче бяха установени в областта на трудовите отношения.

След разглеждане на жалбите и провеждане на разследвания във връзка с възрастовата дискриминация омбудсманът издаде 12 решения по 7 установени нарушения (три в областта на трудовите отношения, две в областта на защитата на потребителите, едно в областта на местното самоуправление и едно в областта на образованието).

Chart of complaints