Продължете към съдържанието

Проектът SAA | „С разум срещу възрастовата дискриминация“ е в разгара си!

Карина Дантас 

Партньорите проведоха Вторататранснационалнасрещапопроекта онлайн на 15 и 16 ноември 2022 г. и постигнаха много резултати:  

  • Националнитедокладизавъзрастоватадискриминация, представени от всяка участваща страна, са готови 
  • Сборникът “ В отговор на възрастовата дискриминация“ вече е на етап оформяне и превод и представя личен опит от това да бъдеш обект на възрастова дискриминация, както и стратегии за справяне със ситуацията.  
  • Платформатазаинтерактивнообучение е онлайн и сега започваме разработката на играта – разработваме героите, сцените и развиваме различните области на ейджизма. 

Не очаквате ли с нетърпение и вие още новини? Скоро ще споделим още няколко новости! 

SAA е проект по програма „Еразъм+“ за повишаване на знанията срещу ейджизма. Нашият консорциум обединява Германия, Португалия, Белгия, Литва, България и Нидерландия в творчески и ангажиран екип, който работи заедно от януари 2022 г. до юни 2024 г.! 

Повече информация на нашия уебсайт: https://saa-game.eu/