Продължете към съдържанието

SAA беше представен на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

Калина Екова

ГС „Алцхаймер – България“ представи проекта SAA на 32-та конференция на Алцхаймер Европа, която се състоя от 17-ти до 19-ти октомври в Букурещ и на която присъстваха 544-ма участници от 42 държави. Програмата включваше над 250-ма презентиращи, които споделиха своите проучвания, знания и опит. Имаше също и онлайн панели като „Виртуални орални презентации“ и „Виртуални постерни презентации“.

Дискусиите по време на конференцията бяха фокусирани върху проблеми като статистически очакваното увеличаване на броя на хората, диагностицирани с болестта на Алцхаймер, през следващите десетилетия, както и хората с деменция, бягащи от войната и нуждаещи се от грижа. Други теми бяха свързани с ограничените възможности на някои европейски държави да предложат добър стандарт на грижа, поради липса на публична осведоменост за деменциите, както и поради външната миграция на обучени здравни работници, недостатъчните познания и сътрудничество между професионални групи, както и отслабването на традиционната семейна подкрепа.

Калина Екова представи проекта SAA по време на панела „Виртуални орални презентации“. Тя разказа какво представлява ейджизма и как екипът на SAA работи за повишаване на осведоменоста върху този проблем.

Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ е важен за хората с деменция, защото те най-често са възрастни хора, които са пряко засегнати от негативните ефекти от ейджизма като липса на качествено здравеопазване и грижа, покровителствено поведение и изключване от обществения живот.

Етикети: