Skip to content

Diagnozė – gerontofobija

Judita Leikienė, Edita Šatienė

2023 m. balandžio 29 d. televizijos laidoje „Mano pasas meluoja“ svečiavosi lygių galimybių kontrolierė, kuri diskutavo diskriminaciją dėl amžiaus darbo rinkoje. Statistikos duomenimis, Lietuvoje dirba 10 proc. pensininkų, o apklausos rodo, kad dirbti norėtų 40 proc. pensininkų, bet negali gauti darbo. Priešpensinio amžiaus žmonės dėl savo amžiaus yra išstumiami iš darbo rinkos ir susiduria su sunkumais ieškant naujo darbo. Darbdaviai, nors ir netiesiogiai, siekia pakeisti vyresnio amžiaus darbuotojus jaunesniais. Buvo aptartas pavyzdys apie vyresnio amžiaus mokytoją, kuriai buvo sumažintas darbo krūvis ir dėl to ženkliai sumažėjo darbo užmokestis. Taip pat buvo aptarta priekabiavimo dėl amžiaus tema ir paaiškinta, kokių veiksmų gali ir turėtų imtis diskriminuojamas asmuo.

Screenshot from TV programme

Birutė Sabatauskaitė: darbdavys negali atleisti žmogaus vien dėl to, kad jam suėjo pensinis amžius, išskyrus labai retus atvejus – 2023.04.29 – LRT