Skip to content

Projekto SAA partneriai buvo susisrinkę Koimbroje, Portugalija

Julijana Liuceiro

Meeting in Coimbra
Susitikimas Koimbroje

Birželio 27 ir 28 dienomis projekto „Smart Against Ageism“ partneriai susitiko Portugalijos mieste Koimbra. SHINE surengtame susitikime ISIS, AFEdemy ir EAEA atstovai dalyvavo gyvai, o  AGE Platform Europe,ABA ir SIC atstovės dalyvavo per nuotolį.

Susitikimo metu aptarti projekto valdymo ir viešinimo klausimai. Pagrindinės susitikimo temos – SAA žaidimo kūrimo progresas bei mokymo programos kūrimo planas.

Last comments on the characters of the game
Baigtiniai komentarai dėl žaidimo veikėjų paveikslų

Atsižvelgus į partnerių pastabas ir nuomones baigti kurti žaidimo veikėjai, o scenarijuose reikia tik kelių pakeitimų. Gražus ir įdomus darbas! Žaidimo Beta versiją planuojama išbandyti rugpjūčio pabaigoje! Spalio – lapkričio mėnesais partneriai išbandys žaidimą su savo tikslinėmis grupėmis!

Dabar pradėsime kurti andragogams skirtą metodinę priemonę, kurioje bus mokymo programa ir mokymo vadovas su instrukcijomis, kaip naudoti žaidimą suaugusiųjų mokyme. Per ateinančius mėnesius partneriai kurs mokomąją medžiagą apie eidžizmą ir jo apraiškas įvairiose srityse, metodines priemones ir gaires, paruoš SAA žaidimo instrukciją, rengs medžiagą seminarams bei atrinks SAA projektui tinkamiausius neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo būdus.

Antrąją susitikimo dieną partneriai aplankė Machado de Castro nacionalinį muziejų, kuris yra vienas svarbiausių vaizduojamojo meno ir archeologijos muziejų šalyje. Jo ekspozicijoje vertingos tapybos, skulptūros ir taikomojo meno kolekcijos, apimančios daugiau nei dviejų tūkstančių metų istoriją. Be to, muziejus didelį dėmesį skiria ryšiams su bendruomene, jau 12 metų vykdydamas projektą „EU at the MusEU“.

Presentation EU no MusEU
Prezentacija ЕС MusEU

Šį projektą partneriams pristatė muziejaus direktorius dr. Lurdes Craveiro ir už projektą atsakinga dr. Virgínia Gomes. Kartą per mėnesį kognityvinių sutrikimų turintys žmonės (pavyzdžiui, sergantys Alzheimerio liga ar kitomis demencijos formomis) ir jų globėjai lankosi muziejuje, kur, taikant į asmenį orientuotą požiūrį, jie tobulina savo pažintines, socialines ir kultūrines kompetencijas. Tokiu būdu muziejus tampa ne tik vieta lankytis ir pažinti meną bei kultūrą, bet ir erdve, kur tokios šeimos gali jaustis jaukiai ir gauti rūpestingą paramą. 

Tai buvo puikus būdas užbaigti tarptautinį partnerių susitikimą ir stipri motyvacija tęsti darbą su šiuo projektu!

Tags: