Продължете към съдържанието

Диагноза: геронтофобия

Джудита Лейкиен, Едита Шатиен

На 29-ти април 2023 г. в телевизионното предаване „Паспортът ми лъже“ гостува омбудсманът по въпросите в областта на равните възможности, за да обсъди възрастовата дискриминация на пазара на труда. Според статистическите данни 10 % от пенсионерите в Литва са заети, докато проучванията показват, че 40 % от пенсионерите биха искали да работят, но не могат да си намерят работа. Хората в предпенсионна възраст са изтласкани от пазара на труда и срещат трудности при намирането на нова работа поради възрастта си. Работодателите се стремят да заменят по-възрастните работници с по-млади, макар и косвено. Беше обсъден пример за учител в по-напреднала възраст, чието работно натоварване е било намалено и съответно заплатата е била значително понижена. Беше засегната и темата за възрастовия тормоз и бяха обяснени действията, които трябва да предприеме дискриминираното лице.

Screenshot from TV programme