Skip to content

Kitas nediskriminavimo dėl amžiaus etapas Europos Sąjungoje – rezultatai

llenia Gheno

Iš karto po 2024 m. Europos Parlamento rinkimų „AGE Platform Europe“, viena iš SAA projekto partnerių, surengė savo metinę konferenciją, kad dar kartą patvirtintų savo įsipareigojimą kurti visoms amžiaus grupėms palankią, keisti Europos institucinę architektūrą ir įgyvendinti amžiaus lygybės strategiją Europoje. Konferencija buvo puiki galimybė plačiau pasidalint besibaigiančio SAA projekto rezultatais.

Renginyje tarp daugybės „AGE Platform Europe“ organizacijų narių dalyvavo Europos politikos formuotojai (Europos Komisijos viceprezidentas, atsakingas už demokratiją ir demografiją, Teisingumo generalinio direktorato atstovas, Lenkijos pagyvenusių žmonių reikalų ministrė, Europos Sąjungai pirmininkaujančios Belgijos valstybės sekretorius lyčių lygybės, lygių galimybių ir įvairovės klausimais, JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro Europos regioninio biuro atstovas, Europos socialinių teisių komiteto narys, Europos ir Centrinės Azijos lesbiečių bendruomenė), lygybės institucijų atstovai (Europos pagrindinių teisių agentūra, Equinet, UNIA – Belgijos tarpfederacinis lygių galimybių centras) ir pilietinės visuomenės organizacijos (Europos neįgaliųjų forumas, Europos moterų lobistinė organizacija).

Dvylika pagrindinių pranešėjų pristatė savo požiūrį ir strategijas, kaip kovoti su amžizmu ir siekti amžiaus lygybės, ir per visą renginį dalijosi savo darbais su daugiau nei 80 vietoje susirinkusių dalyvių ir daugiau nei 40 dalyvių prisijungusių per nuotolį. Tarp pranešėjų buvo ir SAA projekto partnerė iš Bulgarijos Alzheimerio ligos asociacijos Kalina Evkova, kuri pristatė SAA projektą ir jo rezultatus, rekomendacijas politikos formuotojams ir pakvietė plačią auditoriją išbandyti SAA žaidimą per kavos pertrauką.

Dalyviai išbandė žaidimą anglų ir prancūzų kalbomis, palankiai įvertino šią priemonę ir gyrė gyvą grafiką bei žaidimo scenarijų.

Rezultatų viešinimo Europos lygmeniu renginys buvo labai sėkmingas. SAA produktai įvairiomis kalbomis buvo išplatinti AGE nariams, kurie palankiai įvertino SAA konsorciumo sukurtas priemones ir patvirtino, kad tai labai reikalingi įrankiai, kurie bus naudojami įvairiose pagyvenusių žmonių organizacijų veiklose ES šalyse.