Skip to content

SAA projektas pristatytas 32-oje Europos Alzheimerio asociacijos konferencijoje

Kalina Ekova

Bulgarijos Alzheimerio asociacija pristatė SAA projektą 32-ojoje Europos Alzheimerio konferencijoje, kuri vyko spalio 17-19 d. Bukarešte. Konferencija sulaukė 544 dalyvių iš 42 šalių. 250 pranešėjų dalijosi savo tyrimais, žiniomis ir patirtimi. Taip pat vyko internetinės diskusijos, virtualūs žodiniai ir stendiniai pranešimai.  

Konferencijos diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimams apie statistiškai numatomą didėjantį skaičių žmonių, kuriems artimiausiais dešimtmečiais bus diagnozuota Alzheimerio liga, apie nuo karo bėgančius demencija sergančius žmones, kuriems reikalinga priežiūra. Diskusijose taip pat pabrėžta, kad kai kuriose Europos šalyse ribotos galimybės užtikrinti gerus priežiūros standartus dėl nepakankamo visuomenės informuotumo apie demenciją, kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų migracijos į užsienį, nepakankamų profesinių grupių žinių ir bendradarbiavimo bei silpnėjančios tradicinės šeimos paramos.

Kalina Ekova virtualiai pristatė SAA projektą žodinių pranešimų dalyje. Ji papasakojo, kas yra diskriminacija dėl amžiaus ir kaip SAA komanda dirba didindama informuotumą apie šią problemą.   

SAA projektas yra svarbus demencija sergantiems žmonėms, kurie paprastai yra vyresnio amžiaus, o eidžizmas tiesiogiai daro jiems neigiamą poveikį, pavyzdžiui, mažas kokybiškos sveikatos priežiūros ir globos prieinamumas, globėjiškas požiūris ir socialinė atskirtis.

Tags: