Skip to content

Projektas pristatytas konferencijoje “Gerontologijos dienos 2022”

Gerontology days Conference 2022

Juliana Louceiro

Juliana Louceiro iš SHINE 2Europe organizacijos pristatė SAA projektą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Gerontologijos dienos 2022. Ši konferencija vyko spalio 6-7 d. Vengrijos Debreceno universitete mišriu formatu.

Pranešime pristatyti pagrindiniai SAA projekto tikslai ir Portugalijoje atlikto antrinio tyrimo išvados. Be to, buvo pristatyti duomenys apie senėjimą Portugalijoje bei pagrindiniai aspektai, kuriuos išryškino projekte vykdomame tyrime dalyvavę vyresnio amžiaus asmenys. Konferencijos medžiagoje paskelbtas autorių Carina Dantas, Juliana Louceiro ir Natália Machado straipsnis, akcentuojantis kad vyresnio amžiaus žmonių įtraukties ir nediskriminavimo srityje yra dar daug spręstinų klausimų. Ypač svarbu rengti informuotumo didinimo kampanijas apie eidžizmą, nes tai daugeliui žmonių vis dar nežinomas terminal.

Portugalijos nacionalinės ataskaitos rezultatai rodo, kad mūsų projektas, kuriuo taip pat siekiama didinti informuotumą apie diskriminaciją dėl amžiaus, yra reikalingas.