Skip to content

Žingsnis po žingsnio einame į seminarą

Sukurkite SAA seminarą. Toliau rasite paaiškinimą, kaip surengti seminarą apie įvairias diskriminacijos dėl amžiaus formas naudojant SAA edukacinį žaidimą. Atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pirmyn!

Įvadas

Įvade aprašomi visi būtini žingsniai SAA seminarui skukurti.

Mokymosi medžiaga

Mokyosi medžiagos skiltyje rasite svarbiausios informacijos, padėsiančios geriau suprasti amžizmo temą.

Žaidimo atvejai

Skiltyje Žaidimo atvejai galite peržiūrėti įvairias sritis, kur dažniausiai pasireiškia diskriminacija dėl amžiaus. Šios sritys nagrinėjamos žaidime.

Seminaro organizavimas

Skiltyje Seminaro organizavimas rasite instrukcijas, kaip sukurti seminarą su SAA žaidimu.

Įvadas

Seminarą galima organizuoti įvairioms tikslinėms grupėms, kurioms aktualu gauti žinių apie amžizmo apraiškas ir problemos sprendimo būdus. Seminarą galite organizuoti remdamiesi Metodine knyga, papildydami ten aprašytas mokymosi veiklas nagrinėjamais žaidimo atvejais.

Mokymosi medžiaga

Čia rasite įvairių dokumentų su bendrąja informacija apie amžizmą ir mokymo programą.

SAA metodinėje knygoje išsamiai aprašyta seminaro apie amžizmą koncepcija, pateikiama teorinė medžiaga ir pratybų pavyzdžiai.

SAA žaidimo instrukcija padės geriau suprasti įvairius žaidime nagrinėjamus atvejus ir situacijas. Taip pat rasite rekomendacijų, kaip spręsti amžizmo problemą ir nuorodų, kur gauti daugiau informacijos.

SAA atmintinėje, kuri sudaryta remiantis dokumentiniais tyrimais ir pokalbiais su vyresnio amžiaus žmonėmis penkiose Europos šalyse, rasite aktualių įžvalgų ir pagrindinės informacijos apie amžizmą.

Metodinė knyga
Žaidimo intrukcija
Atmintinė

Žaidimo atvejai

Čia rasite SAA koncepcijos paaiškinimą.

Žaidėjas gauna lygių galimybių specialisto vaidmenį. Jis turi padėti bendruomenės medicinos centrui nagrinėti žmonių skundus dėl amžizmo. Žaidimo atvejais siekiama parodyti, kaip amžizmas pasireiškia įvairiose gyvenimo srityse.

Žaidimas sukurtas taip, kad būtų galima pasirinkti tikslinei grupei aktualias diskriminavimo dėl amžiaus sritis ir analizuoti jas tiksliniuose seminaruose.

Toliau apžvelgiamos visos žaidime nagrinėjamos sritys, apibūdinami personažai bei jų patirta diskriminacija dėl amžiaus. Žaidime yra po du atvejus kiekvienoje iš penkių sričių. Šie trumpi aprašymai padės pasirinkti jūsų tikslinei grupei aktualiausius žaidimo atvejus ir juos įtraukti į seminarą!

Diskriminavimas dėl amžiaus darbo santykiuose.

Darbo santykiuose diskriminavimas dėl amžiaus vyksta įvairiuose lygmenyse: skelbiant darbo pasiūlymus, formuojant kolektyvą, nustatant amžiaus ribas kai kurioms pareigybėms, keliant darbuotojų kvalifikaciją. Akivaizdu, kad vyresni žmonės yra diskriminuojami tiek asmeniniu, tiek struktūriniu lygmeniu. Kartais įmonė nusprendžia atjaunintikolektyvą, siekdama jaunatviškesnės perspektyvos ir požiūrio, arba įmonės vidiniai reglamentai nustato amžiaus ribas. Toliau aprašomi du atvejai, kuriuos galima nagrinėti žaidime. Norėdami sukurti tikslinį seminarą apie amžistines praktikas darbo rinkoje, SAA žaidime pasirinkite „Darbas“. Išsamiau apie seminaro planavimą skaitykite skiltyje Seminaro organizavimas.

Joana

Joana patyrė diskriminaciją dėl amžiaus, nes ji laikoma netinkamos kvalifikacijos tik dėl vyresnio amžiaus.

Feliksas

Feliksas atsiduria nepalankioje padėtyje, nes vyresnio amžiaus darbuotojams nesudaromos galimybės kelti kvalifikaciją.

Diskriminavimas dėl amžiaus sveikatos priežiūros ir slaugos srityje

Vyresni žmonės ypač dažnai būna diskriminuojami dėl amžiaus sveikatos sektoriuje. Senstantys žmonės dažniau serga arba jiems reikia sveikatą palaikančių priemonių. Tačiau dėl išankstinių nuostatų sveikatos problemos apibendrinamos ir sveikatos sutrikimai priskiriami visiems vyresnio amžiaus žmonėms, nematant konkretaus žmogaus. Senatvė tapatinama su bloga sveikata, individualūs ligų, negalios atvejai lieka antrame plane. Toliau aprašyti du žaidimo atvejai iš šios srities. Norėdami sukurti tikslinį seminarą apie amžistines praktikas sveikatos sektoriuje, SAA žaidime pasirinkite „Sveikata“. Išsamiau apie seminaro planavimą skaitykite skiltyje Seminaro organizavimas.

Markas

Markas buvo diskriminuojamas, nes gydytojas nepakankamai rimtai įvertino jo sveikatos problemą, o tai galėjo sukelti rimtų komplikacijų.

Monika

Monika buvo diskriminuojama, nes laikoma per sena taikyti alternatyvų gydymą.

Diskriminacija dėl amžiaus socialinėje srityje

Diskriminavimas dėl amžiaus taip pat dažnas asmeniniuose ir socialiniuose santykiuose. Dėl amžistinių nuostatų vyresni žmonės dažnai yra nuvertinami ir neturi vienodų galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Yra pavyzdžių, kai vaikai bando tvarkyti savo vyresnių tėvų kasdienį gyvenimą, net jei vyresnis žmogus vis dar jaučiasi galintis tvarkytis pats. Toliau aprašyti du žaidimo atvejai iš šios srities. Norėdami sukurti tikslinį seminarą apie amžistines praktikas socialiniuose santykiuose, SAA žaidime pasirinkite „Socialiniai santykiai“. Išsamiau apie seminaro planavimą skaitykite skiltyje Seminaro organizavimas.

Teresė

Teresė skundžiasi, kad slaugytojos negerbia jos mamos, nes su ja kalbasi kaip su vaiku.

Liucija

Liucija jaučiasi diskriminuojama dėl amžiaus, nes kolegos kritikuoja jos aprangą ir sako, kad ji yra per sena taip rengtis.

Advokacija prieš amžizmą

Diskriminaciją dėl amžiaus patiriantys asmenys retai gauna realią teisinę pagalbą. Netgi teisės aktuose pasitaiko akivaizdaus diskriminavimo dėl amžiaus nuostatų arba diskriminuojantys veiksmai nepatenka į įstatymais apibrėžtas ribas ir būna sunku įrodyti, kad tai diskriminavimas. Siekiant užkirsti kelią tokiems atvejams, visose projekto partnerių šalyse yra oficialios kovos su diskriminacija tarnybos, kurioms galima pranešti apie diskriminuojantį elgesį. Šis procesas aprašytas Advokacijos skiltyje, kuris skirta informuoti apie galimybę kreiptis pagalbos.

Toliau aprašyti du žaidimo atvejai iš šios srities. Norėdami sukurti tikslinį seminarą apie advokaciją prieš amžizmą, SAA žaidime pasirinkite „Advokacija“. Išsamiau apie seminaro planavimą skaitykite skiltyje Seminaro organizavimas.

Elena

Elena skundžiasi, kad ji yra diskriminuojama, nes dėl savo amžiaus negali kelti kvalifikacijos. Ji kreipiasi pagalbos į kovos su diskriminacija tarnybą.

Petra

Petra diskriminuojama dėl amžiaus įdarbinimo procese, nes priimančioje organizacijoje nustatyta amžiaus riba tai pareigybei. Kovos su diskriminacija tarnyba padeda jai išspręsti ginčą.

Amžizmas fizinėje aplinkoje

Nors laiptai ir bordiūrai daugeliui žmonių yra iššūkių nekeliantys aplinkos elementai, žmonėms su fizine negalia tai didžiulės kliūtys, trukdančioms ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Tradiciškai fizinė aplinka projektuojama ir įrengiama sveikiems suaugusiems žmonėms. Miestų ir aplinkos planavime jau daugelį metų kalbama apie universalaus dizaino principus ir amžiui draugišką aplinką, kad kuo daugiau žmonių galėtų aktyviai gyventi ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Toliau aprašyti du žaidimo atvejai iš šios srities. Norėdami sukurti tikslinį seminarą šia tema, SAA žaidime pasirinkite „Fizinė aplinka“. Išsamiau apie seminaro planavimą skaitykite skiltyje Seminaro organizavimas.

Petro

Petro patirtis rodo, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra įtraukiami į statybos projektavimo procesą, todėl architektūriniai elementai gali tapti kliūtimi neįgaliems ar vyresnio amžiaus asmenims.

Matilda

Matilda praneša, kad ruošiant rekonstrukcijos projektą nebuvo pagalvota apie vyresnio amžiaus lankytojus, jų poreikiai ir pageidavimai liko neįvertinti.

Seminaro organizavimas

Čia galima sukurti savo SAA seminarą, pasirinkus jūsų grupei aktualius atvejus. Pasirinkite tas amžizmo sritis, kurias norite nagrinėti seminare (Žaidimo atvejai). Pasirinkus jūsų grupei aktualias temas, bus sugeneruotas seminaro kodas. Nukopijuokite seminaro kodą ir nusiųskite seminaro dalyviams. Gautą kodą įvedę į pradžios meniu, jie galės žaisti seminarui atrinktus atvejus.

Toliau pateikiami žingsniai SAA seminarui sukurti:

Pradėti SAA žaidimą.
Meniu pasirinkite skirtuką „Seminaras“.
Paspauskite „SUKURKITE SEMINARĄ“.
Pasirinkite diskriminacijos dėl amžiaus sritis, kurias norite įtraukti į seminarą

Daugiau informacijos apie tas sritis rasite skyriuje Žaidimo atvejai ir puslapyje Mokymosi medžiaga.
Paspausti „GENERUOKITE KODĄ” ir gausite savo seminaro kodą
Nukopijuokite seminaro kodą į mainų sritį ir pasidalykite juo su seminaro dalyviais!
Dalyviai dabar gali tinkinti kodą skiltyje „Seminaras“ ir spustelėti „EIKITE Į SEMINARĄ“.

Seminare jie žais parinktus žaidimo atvejus.