Ga naar de inhoud

SAA

The Characters of the SAA Game

De ontwikkeling van het SAA-spel

Het educatieve SAA-spel is momenteel in ontwikkeling en zal binnenkort klaar zijn om getest te worden in de nationale workshops.

Leeftijdsdiscriminatie komt vaker voor dan gedacht

AFEdemy, de Nederlandse partner in het SAA-project heeft haar geassocieerde partner IDb geïnterviewd. Zij werken als belangenbehartiger namens degene die een klacht over leeftijdsdiscriminatie heeft ingediend. Hun ervaring wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het SAA-spel.

Ervaringen na het bureauonderzoek in Litouwen

Het rapport van Litouwen voor het compendium is gebaseerd op bureauonderzoek aan de hand van 21 referentiebronnen en interviews met 14 ouderen. Hoewel het woord leeftijdsdiscriminatie door de geïnterviewden niet rechtstreeks werd gebruikt, komen de discriminerende aspecten toch naar voren uit andere woorden zoals: “uitsluiting”, “gebrek aan tolerantie”, “onverschilligheid”, “onbeleefdheid”, “achterstelling”. Het werk aan het rapport, de interviews en de gesprekken met collega’s en belanghebbenden hebben geleid tot belangstelling voor de bevindingen en de volgende stappen van het project. Iedereen kijkt dan ook uit naar de projectresultaten die zullen volgen.