Продължете към съдържанието

Провеждане на семинар на SAA във Франкфурт

Mарсел Нойман, Йеспер Шулце

Семинарът за тестване на учебната игра на SAA се проведе в център за срещи на възрастни хора във Франкфурт на 20 февруари 2024 г. ISIS си сътрудничеше с група от центъра за срещи на възрастни хора във Франкфурт Голдщайн.

Семинарът беше разделен на три основни фази. В първата обяснихме на групата предисторията на проекта и първоначално изяснихме важни термини. След това заедно бяха тествани две сцени от учебната игра на SAA!

Участниците ни дадоха различни конструктивни отзиви във всички кръгове на семинара за обратна връзка. Сцените на играта бяха оценени от участниците като много правдоподобни и реалистични. Те казаха, че могат да си представят, че това се случва в реалния живот, което е много ценно за нас, за да се фокусираме върху гледната точка на целевите групи.

Получихме положителна обратна връзка, че участниците са успели да проследят добре хода на играта и в същото време са разбрали съвсем директно какво трябва да се направи, но също така участниците ни предложиха някои подобрения, свързани с дизайна и текста. Очакваме с нетърпение актуализираната версия на SAA-играта!