Продължете към съдържанието

SAA играта беше тествана в Каунас, Литва

Едита Сатиен

SIC, заедно с асоциирания партньор Университет за трета възраст в Каунас, проведе семинар за тестване на SAA играта в Каунас на 4 март. На семинара присъстваха 35 участници от Технологичния факултет на U3A. Всички участници бяха пенсионери с различен професионален опит. Целта на семинара беше да се представят проектът, концепциите за ейджизъм, геймификация и бета версията на играта SAA. Играта беше представена и правилата бяха обяснени на голям екран, а на 15 март студентите от U3A ще дойдат в компютърната лаборатория, за да играят играта индивидуално с помощта на SIC.

Семинарът започна с представяне на целите на проекта SAA и постигнатите до момента резултати, последвано от примери за възрастова дискриминация в различни области, след това кратко обяснение на геймификацията в образованието и накрая обяснение на концепцията и правилата на играта.

Между отделните части на презентацията беше използван инструментът за въпроси и отговори и анкети Slido, за да се получи незабавна обратна връзка. За раздвижване на семинара беше използвана дейността „светофар“ от комплекта инструменти.

В Каунас бяха тествани два случая от здравния сектор. Участниците намериха случаите за разбираеми и реалистични, но героите им се сториха твърде млади. Текстът на диалозите изглеждаше твърде дълъг, тъй като е необходимо време, за да се изчака краят на изречението. Имаше и забележка относно баланса между размера на героя и на речевия балон. Участниците предпочетоха да имат по-големи речеви балони.

Участниците също така коментираха, че текстът на Кодекса за поведение трябва да бъде преразгледан и опростен. Участниците смятат, че първата мини-игра е малко трудна за разбиране, докато втората мини-игра е била увлекателна.

Семинарът беше оценен много положително и участниците с нетърпение се регистрираха за следващата сесия в компютърната зала.