Продължете към съдържанието

Играта SAA беше тествана в Португалия

Елтон Корейа 

SAA организира семинар, който се проведе на 16 февруари 2024 г. в Коимбра, Португалия. Тази сесия беше използвана за тестване на някои сцени от „РАБОТА“ в бета версията на играта и учебния комплект. Имахме петима участници, като трима от тях все още работят, а другите двама вече са пенсионери. 

Започвайки семинара, участниците вече се познаваха, затова фасилитаторът реши да направи подробно представяне на проекта, като използва PowerPoint, обяснявайки целите на нашия проект SAA. Когато беше обяснено понятието “ възрастова дискриминация“, то предизвика известна дискусия сред участниците. Независимо, че не познават това понятие, те познават и са преживявали ситуации на възрастова дискриминация. 

След това беше представена образователната игра. Всички участници никога не са играли образователни игри освен на други семинари, но трима от тях обикновено играят игри за забавление, а другите двама не играят никакви игри. 

Участниците тестваха двете сцени като група и обсъдиха впечатленията си от играта, а фасилитаторът подкрепяше с всичко необходимо участниците по време на играта и записваше техните мнения и трудности. Участниците посочиха някои трудности при четенето на някои части от играта дори с очила и сметнаха някои от диалозите за твърде дълги. Те смятат, че Кодексът за поведение е добре структуриран, и вярват, че тези правила трябва да се споделят и прилагат на всяко работно място! 

Много сме доволни от семинара и от всяка обратна връзка! Това ще ни помогне да подобрим играта SAA!