Продължете към съдържанието

Семинар за съвместно създаване на играта SАA в Каунас, Литв

Едита Сатиене, председател на „Център за инициативи за възрастните хора”

На 22-ри февруари 2023 г. Центърът за инициативи за възрастни хора ( SIC) проведе работен семинар с целевата група, за да оцени окончателните случаи, разработени от SIC за играта SAA, и да предприеме адаптиране, ако е необходимо. SIC отговаряше за разработването на два казуса, свързани с трудови правоотношения. Казусите бяха разработени въз основа на автентичния опит на представителите на целевата група, събран по време на личните интервюта в предишната фаза на разработване на играта SAA.

Шест жени се отзоваха на поканата на SIC да присъстват на семинара. Семинарът започна с кратко представяне на проекта и постигнатите до момента резултати. Участничките признаха значимостта на справянето с проблемите на възрастовата дискриминация като цяло и на пазара на труда.

Групата обсъди два случая от сектора на заетостта: случая на Йоана относно преназначаването или прекратяването на трудовия договор в пенсионна възраст и случая на Феликс относно ограничените възможности за обучение на служители в по-напреднала възраст. Всеки сценарий беше прочетен с разпределени роли, а след това бяха обсъдени, като бяха използвани предоставените въпроси. В края на обсъждането бяха попълнени въпросниците – по един въпросник за всеки случай.

Участниците в семинара намериха съдържанието на случаите за разбираемо и реалистично. Те си припомниха подобни случаи от своя професионален опит, като по този начин потвърдиха, че въпросите, разглеждани в проекта SAA, са много актуални.

Участниците предложиха да се направят малки промени в случая на Йоана и предложиха да се променят два отговора в случая на Феликс. Предложените промени бяха взети под внимание.