Продължете към съдържанието

Международният ден на възрастните хора беше отбелязан на 1-ви октомври

Международен ден на възрастните хора

Жулиана Лусейро, Алиса Морейра

Международният ден на възрастните хора е обявен с Резолюция 45/106, приета от Общото събрание на ООН на 14 декември 1990 г.

Подобряването на условията на живот и напредъкът в медицината допринесоха за голямото увеличение на средната продължителност на живота в повечето страни по света. Проучванията на ООН показват, че до 2050 г. броят на възрастните хора ще се удвои (https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage.html) .

Голямото увеличение ще се случи в азиатските и африканските страни, тъй като в европейските и северноамериканските страни това е промяна, която вече настъпва.

Международният ден на възрастните хора е ден, в който се отбелязва стойността на възрастните хора за нашите общества, като се изтъква важният им принос за цялата общност. За Международния ден на възрастните хора през 2022 г. Организацията на обединените нации се фокусира върху женския пол. По този начин те избраха за свои цели следното:

  • Да се подчертае устойчивостта на възрастните жени пред лицето на неравенствата в областта на околната среда, социалната и икономическата сфера и през целия живот
  • Да се повиши осведомеността за значението на подобреното събиране на данни в световен мащаб, разбити по възраст и пол
  • Да призоват държавите членки, структурите на ООН, „ООН Жени“ и гражданското общество да включат възрастните жени в центъра на всички политики, като осигурят равенство между половете, както е описано в доклада на генералния секретар „Нашият общ дневен ред“ (https://gicpensioners.com/news.php?id=474).

Застаряването на населението вече трансформира различни сектори на западните общества: финансовия пазар; работата; търсенето и предлагането на стоки и услуги; жилищата; транспорта, свободното време, социалната защита, семейните структури и връзките между поколенията.

Проекти като „С разум срещу възрастовата дискриминация“ са от основно значение във време на трансформации като тази, която преживяваме, тъй като те ни позволяват да насърчаваме приобщаването на всички, като поощряваме съпричастността и толерантността към възрастните хора.