Продължете към съдържанието

Португалия

Думата „idadismo” (eйджизъм)

Думата „idadismo” (ейджизъм) беше въведена в португалския официален речник

SAA Image

SHINE 2Europe e AD ELO заедно срещу ейджизма

SHINE 2Europe и Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) ще си сътрудничат в международния проект SAA – „С разум срещу възрастовата дискриминация“, за да се борят с ейджизма в Португалия.