Skip to content

SAA žaidimo scenarijų aptarimas su tiksline grupe

Edita Šatienė, Senjorų iniciatyvų centro pirmininkė

2023 m. vasario 22 d. Senjorų iniciatyvų centras (SIC) pakvietė tikslinės grupės atstoves į seminarą, kad įvertintų SIC parengtus SAA žaidimo scenarijus darbo santykių srityje ir pateiktų pasiūlymus dėl jų taisymo, jei to reikia. SAA žaidimui SIC parengė du atvejus iš darbo santykių srities. Buvo remiamasi autentiška tikslinės grupės atstovų patirtimi, surinkta per asmeninius pokalbius ankstesniame SAA žaidimo kūrimo etape.

Į SIC kvietimą dalyvauti seminare atsiliepė šešios moterys. Seminaras prasidėjo trumpu projekto pristatymu ir iki šiol pasiektais projekto rezultatais. Dalyvės pripažino, kad diskriminacijos dėl amžiaus klausimai yra aktualūs ir darbo rinkoje.

Grupė aptarė Joanos ir Felikso atvejus iš darbo santykių srities. Kiekvienas scenarijus buvo perskaitytas pasiskirsčius vaidmenimis, o po to jie buvo aptarti naudojant pateiktus klausimus. Diskusijos pabaigoje buvo užpildyti klausimynai – po vieną klausimyną kiekvienam atvejui.

Seminaro dalyvėms aprašytos situacijos pasirodė suprantamos ir tikroviškos. Jos prisiminė panašius atvejus iš savo darbo patirties, taip patvirtindamos, kad SAA projekte nagrinėjami klausimai yra labai aktualūs.

Dalyvės pasiūlė pakeisti vieną frazę Joanos atvejo scenarijuje dėl perkėlimo į kitą darbo vietą arba atleidimo sukakus pensiniam amžiui. Felikso atvejo scenarijuje apie kvalifikacijos kėlimo paribojimus vyresnio amžiaus darbuotojams buvo pasiūlyta pakeisti vieną iš atsakymų atsakymus. Į pasiūlytus pakeitimus buvo atsižvelgta.