Продължете към съдържанието

Да напишем новата глава на възрастовото равенство в ЕС – резултатите

Илениа Гено

Работейки срещу възрастовата дискриминация и за европейска стратегия за възрастово равенство, партньорът на SAA – платформата AGE Europe – организира годишната си конференция веднага след изборите за Европейски парламент през 2024 г., за да потвърди ангажимента си за общество за всички възрасти към обновената европейска институционална архитектура и се възползва от тази възможност, за да сподели основните резултати от проекта SAA в края на неговия път, като Събитие за разпространение на SAA.

AGE Platform Europe се обедини с консорциума SAA, за да сподели резултатите от проекта, като играта и препоръките към политиците, и да засили политическия консенсус за равенство между възрастите и срещу възрастовия дискриминация на конференцията „Да напишем следващата глава за равенство между възрастите в ЕС“.

Събитието събра европейски политици (заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за демокрацията и демографията, Генерална дирекция „Правосъдие“, полското министерство за политиката за възрастните хора, европейското белгийско председателство с представител на държавния секретар по въпросите на равенството между половете, равните възможности и многообразието, регионалното бюро на Службата на ООН за правата на човека за Европа, Европейския комитет за социални права, Евроцентралноазиатската общност на лесбийките), органи по въпросите на равенството (Европейската агенция за основните права, Equinet, UNIA – Белгийският междуфедерален център за равни възможности) и организации на гражданското общество (Европейският форум на хората с увреждания, Европейското женско лоби, сред многото организации, членуващи в AGE Platform Europe).

Дванайсет водещи лектори представиха своите перспективи и стратегии за противодействие на възрастовата дискриминация и работа за възрастово равенство, като споделиха своята работа с над 80-те участници на място и над 40-те онлайн участници по време на цялото събитие. Сред тези лектори партньорът на SAA – „Алцхаймер България“, представи проекта и неговите резултати, свързани с противодействие на дискриминацията, и насърчи широката аудитория да тества играта по време на кафе-паузата.

Присъстващите тестваха играта на английски и френски език, като показаха, че оценяват инструмента и се ентусиазираха от живата графика и протичането на играта.

Благодарение на участието на членовете на AGE различните езикови версии на играта и на продуктите на SAA бяха широко разпространени. Европейското събитие за разпространение имаше голям успех и показа, че консорциумът е извършил много добра работа и че инструментите се търсят от различни реалности в целия ЕС.