Продължете към съдържанието

Uncategorized

Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“

Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“

SHINE, AFEdemy и Училището за медицински сестри в Коимбра организират конференция на 8 и 9 ноември. През тези дни ще говорим за интелигентна и здравословна среда, приятелски настроена към възрастните хора, и за социални иновации!

Заключения от проучването в България

Основни контексти на възрастова дискриминация в България според направеното документално проучване и интервюта с граждани.

“С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

ГС „Алцхаймер – България“ ще представи проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа в Букурещ на 17-ти октомври по време на онлайн модула на конференцията „Виртуални устни презентации“

Конференция „Геронтологични дни“

Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) беше представен на конференцията „Геронтологични дни 2022“

На 7-ми октомври SAA беше представен на „Геронтологични дни 2022“ – международна научна конференция, организирана от Университета в Дебрецен в Унгария.

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Литовският доклад за сборника се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и интервюта с 14 възрастни хора. Въпреки че думата „ейджизъм“ не е използвана директно от интервюираните, дискриминиращите аспекти са имплицитно разкрити чрез други думи: „изключване“, „липса на толерантност“, „безразличие“, „грубост“, „лишения“. Работата по доклада, интервютата, дискусиите с колеги и заинтересовани страни предизвикаха интерес към констатациите и следващите стъпки на проекта, така че всички очакват с нетърпение резултатите от проекта, които ще последват.

SAA Image

SHINE 2Europe e AD ELO заедно срещу ейджизма

SHINE 2Europe и Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) ще си сътрудничат в международния проект SAA – „С разум срещу възрастовата дискриминация“, за да се борят с ейджизма в Португалия.