Продължете към съдържанието

Ейджизъм

SAA беше представен в Лайден

Резултатите от проекта SAA бяха представени. Няколко участници изказаха интереса си към темата и искаха да играят и да споделят играта с други.

Диагноза: геронтофобия

Възрастовата дискриминация, обсъждана в седмичното предаване на литовската телевизия, разкрива дискриминация на пазара на труда, в медицинския сектор, както и вътрешна възрастова дискриминация. Обяснени са действията, които трябва да предприемат дискриминираните лица.

Думата „idadismo” (eйджизъм)

Думата „idadismo” (ейджизъм) беше въведена в португалския официален речник